पावरी संदेश

पावरी भाषा मा संदेश 

आमु इना वेब साईट मा पावरी भाषामा येशून बारामा संदेश अपलोड कोरला छे. इनाकाजे तुमु मोफत मा डाउनलोड कोरीन सोमवी सोकतला. 

  • ३८ सालोन बिमारी वावाक वारू कोरणे.

  • मोरोन एने जीवन.

  • आखरी खानो..