होम

बारेला पावरी वेब साईट मा तुमरो स्वागत

पावरी बारेला भाषान वेब साईट मा तुमरो हार्दिक स्वागत कोरजे इना वेब साईटमा बायबल, आराधना गीते, बायबल मायला काहान्या, येशून जीवनान आधारित चित्रपट ओवी भाती भातीन तुमु इनामा लीखलो रेकाडीग कोरलो एने संदेश सोमवी सोकतेला तुमु बायबल वाच सोकतेला एने मोफत मा डाऊनलोड कोर सोकतेला आमरी ज्यी वेवसाइट बोनावनेन एकुत वजा छे कि आखाणु काजे देवोन वचन जोडे एने देवोन महिमा होये एनान वजेसी तुमुक खोरली वात जोडसे इनान लारे परमेश्वर तुमुक आशीर्वादित कोरे आमेन. 

न्या क्लिक कोरीन तुमु लिखला काहान्या देख सोकतला.